BOKA VAKTDATUM


Välj ett datum i almanackan nedan. Klicka på BOKA NATT


Observera att bokad vakt ej går att ändra. Vill Du ändra en vakt du bokat på hemsidan kontaktar du vaktansvarige på
E-post vaktbokning@kopparmorabatklubb.com

Visa teckenförklaring. Klicka här!

En familjevakt (FV) eller två enskilda - undrar du vad skillnaden är - klicka här

April

Tor 18
upptagen
Fre 19
2upptagna
Lör 20
upptagen
Sön 21
upptagen
Mån 22
upptagen
Tis 23
upptagen
Ons 24
upptagen
Tor 25
upptagen
Fre 26
upptagen
Lör 27
upptagen
Sön 28
upptagen
Mån 29
upptagen
Tis 30
upptagen

Maj

Ons 01
upptagen
Tor 02
2upptagna
Fre 03
upptagen
Lör 04
upptagen
Sön 05
upptagen
Mån 06
upptagen
Tis 07
upptagen
Ons 08
upptagen
Tor 09
upptagen
Fre 10
upptagen
Lör 11
upptagen
Sön 12
upptagen
Mån 13
upptagen
Tis 14
upptagen
Ons 15
upptagen
Tor 16
upptagen
Fre 17
upptagen
Lör 18
upptagen
Sön 19
upptagen
Mån 20
upptagen
Tis 21
upptagen
Ons 22
upptagen
Tor 23
upptagen
Fre 24
upptagen
Lör 25
upptagen
Sön 26
upptagen
Mån 27
upptagen
Tis 28
upptagen
Ons 29
upptagen
Tor 30
upptagen
Fre 31
upptagen

Juni

Lör 01
upptagen
Sön 02
upptagen
Mån 03
upptagen
Tis 04
upptagen
Ons 05
upptagen
Tor 06
upptagen
Fre 07
upptagen
Lör 08
upptagen
Sön 09
upptagen
Mån 10
2upptagna
Tis 11
2upptagna
Ons 12
upptagen
Tor 13
upptagen
Fre 14
upptagen
Lör 15
upptagen
Sön 16
upptagen
Mån 17
upptagen
Tis 18
ledig_upptagen
Ons 19
ledig_upptagen
Tor 20
upptagen
Fre 21
ledig
Lör 22
upptagen
Sön 23
2upptagna
Mån 24
upptagen
Tis 25
upptagen
Ons 26
upptagen
Tor 27
upptagen
Fre 28
upptagen
Lör 29
upptagen
Sön 30
upptagen

Juli

Mån 01
upptagen
Tis 02
upptagen
Ons 03
upptagen
Tor 04
upptagen
Fre 05
upptagen
Lör 06
upptagen
Sön 07
upptagen
Mån 08
upptagen
Tis 09
upptagen
Ons 10
upptagen
Tor 11
upptagen
Fre 12
upptagen
Lör 13
2upptagna
Sön 14
upptagen
Mån 15
upptagen
Tis 16
upptagen
Ons 17
upptagen
Tor 18
upptagen
Fre 19
upptagen
Lör 20
2upptagna
Sön 21
upptagen
Mån 22
upptagen
Tis 23
upptagen
Ons 24
upptagen
Tor 25
upptagen
Fre 26
upptagen
Lör 27
upptagen
Sön 28
upptagen
Mån 29
upptagen
Tis 30
upptagen
Ons 31
upptagen

Augusti

Tor 01
upptagen
Fre 02
upptagen
Lör 03
upptagen
Sön 04
upptagen
Mån 05
upptagen
Tis 06
upptagen
Ons 07
upptagen
Tor 08
upptagen
Fre 09
upptagen
Lör 10
upptagen
Sön 11
upptagen
Mån 12
2upptagna
Tis 13
upptagen
Ons 14
upptagen
Tor 15
upptagen
Fre 16
upptagen
Lör 17
upptagen
Sön 18
upptagen
Mån 19
upptagen
Tis 20
upptagen
Ons 21
upptagen
Tor 22
upptagen
Fre 23
upptagen
Lör 24
upptagen
Sön 25
upptagen
Mån 26
upptagen
Tis 27
upptagen
Ons 28
upptagen
Tor 29
upptagen
Fre 30
upptagen
Lör 31
upptagen

September

Sön 01
upptagen
Mån 02
upptagen
Tis 03
ledig
Ons 04
ledig
Tor 05
upptagen
Fre 06
upptagen
Lör 07
upptagen
Sön 08
ledig
Mån 09
upptagen
Tis 10
ledig
Ons 11
ledig
Tor 12
ledig
Fre 13
upptagen
Lör 14
upptagen
Sön 15
ledig
Mån 16
ledig
Tis 17
ledig
Ons 18
ledig
Tor 19
ledig
Fre 20
upptagen
Lör 21
upptagen
Sön 22
ledig
Mån 23
ledig
Tis 24
ledig
Ons 25
ledig
Tor 26
upptagen
Fre 27
upptagen
Lör 28
upptagen
Sön 29
ledig
Mån 30
ledig

Oktober

Tis 01
ledig
Ons 02
ledig
Tor 03
ledig
Fre 04
upptagen
Lör 05
upptagen
Sön 06
ledig
Mån 07
ledig
Tis 08
ledig
Ons 09
ledig
Tor 10
ledig
Fre 11
upptagen
Lör 12
upptagen
Sön 13
ledig
Mån 14
ledig
Tis 15
ledig
Ons 16
ledig
Tor 17
ledig
Fre 18
upptagen
Lör 19
upptagen
Sön 20
ledig
Mån 21
ledig
Tis 22
ledig
Ons 23
ledig
Tor 24
ledig
Fre 25
upptagen
Lör 26
ledig_upptagen
Sön 27
ledig
Mån 28
ledig
Tis 29
ledig
Ons 30
ledig
Tor 31
ledig

November

Fre 01
upptagen
Lör 02
upptagen
Sön 03
ledig
Mån 04
ledig
Tis 05
ledig
Ons 06
ledig
Tor 07
ledig
Fre 08
upptagen
Lör 09
ledig
Sön 10
ledig
Mån 11
ledig
Tis 12
ledig
Ons 13
ledig
Tor 14
ledig
Fre 15
upptagen
Lör 16
ledig
Sön 17
ledig

Alla båtplatsinnehavare/medlemmar är alltid själva skyldiga att utföra vakttjänst vid två tillfällen eller familjevakt vid ett tillfälle.

Med familjevakt menas att du sitter vakt vid ett tillfälle under säsongen. Dock måste du själv ta någon person med dig - familjemedlem eller granne spelar ingen roll.

Enskildvakt innebär att du sitter vakt vid två tillfällen under säsongen. Du får då gå tillsammans med annan medlem i båtklubben.

De som inte själva bokar sina vaktpass här på hemsidan kommer att tilldelas vaktpass av båtklubbens vaktchef. Vaktlistor kommer vi att skicka ut som vanligt till alla medlemmar.

Vid förhinder att utföra tilldelat vaktpass är du själv skyldig att antingen byta vakt med annan på vaktlistan, eller skaffa ersättare. I vaktstugan och på vår hemsida finns normalt en förteckning på personer som är villiga att åtaga sig vakttjänst mot ersättning samt en förteckning över vaktchefer. Du ska ock underrätta vaktchef för aktuell vecka att du inte går vakten själv, samt meddela vem som går i ditt ställe.

OBSERVERA!
Uteblir någon från vakttjänsten utan att skaffa ersättare, oavsett orsak, debiteras en vaktavgift om 1.000 kronor för enskild vakt och 2.000 kronor för utebliven familjevakt.


Skriv gärna och berätta för oss hur du tycker att det fungerade. Vad är bra. Vad är dåligt. Dina synpunkter kan vi använda till att förbättra vaktbokningstjänsten.